Ambities

Schoolplan 2019-2023

Elke school heeft een schoolplan. Hierin staat beschreven hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school (het team) samen met de medezeggenschapsraad een nieuw schoolplan vast.

De ambities van “de Bogaard” zijn schoolspecifiek en afgeleid van de ontwikkeldoelen van de stichting Optimus.

Een schoolplan laat hiermee zien dat zij aan de wettelijke eisen rondom onderwijs, personeelsbeleid, en veiligheid voldoet.

Het schoolplan wordt gebruikt om jaarlijks ontwikkeldoelen vast te stellen. Dit wordt beschreven in een jaarplan en is helpend om na vier jaar de voorgenomen doelen te hebben bereikt.

Op “de Bogaard” zijn verschillende instrumenten aanwezig om te vast stellen aan welke beleidsterrein gewerkt moet worden.

Schoolplan BS de Bogaard 2019-2023

BS de Bogaard Jaarplan 2019 2020

 

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 20 DECEMBERKerst 2019

  Woensdag 18 december jl. hebben we een sfeervolle en gezellig kerstviering gehad op school. Alle […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 17 DECEMBERKerstviering 2019

  Woensdag 18 december vanaf 17.00 hebben wij samen met de kinderen onze jaarlijkse kerstviering. Kinderen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 20 NOVEMBERStart pilot Parro

  Op maandag 25 november starten wij samen met de ouders in de groepen 1/2b, 4 […]

  Lees meer...

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"