Groepen 2021-2022

Groep 1-2

23 leerlingen

Juffrouw Linda T. en juffouw Mayke

Groep 3

20 leerlingen

Meester Rick

Groep 4

19 leerlingen

Juffrouw Karin J

Groep 5

25 leerlingen

Juffrouw Susan en juffrouw Antoinette

Groep 6 

27 leerlingen

Juffrouw Leonie en juffrouw Karin v B

Groep 7 

22 leerlingen

Meester Bram

Groep 8

32 leerlingen

Juffrouw Karin v B en meester Jo

NIEUWS

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"