Missie

Missie van de school

Wat willen wij?

  • Een school zijn waar ieder kind de moeite waard is.
  • Een school zijn die het kind begeleidt in het ontwikkelen van vaardigheden zoals: plannen, analyseren, reflecteren en samenwerken.
  • Een school zijn waar een kleurrijk geheel van kinderen, leerkrachten en ouders samenkomen en die daarbij van en met elkaar leren.
  • Een school zijn die uitgaat van het jaarklassen met veel aandacht voor het individuele kind en het concept adaptief onderwijs.
  • Een school zijn, waar kinderen de kans krijgen hun eigen talent/specifieke vaardigheid te ontdekken.

Voor wie willen we dat zijn?

  • Voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen.

Waarom willen we dat?

  • We willen kinderen in staat stellen zo veel mogelijk kennis en ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
  • We willen zorgen dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.
  • We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die zich bewust zijn van hun sociale omgeving en daar op een zorgvuldige wijze mee leren omgaan.
  • We willen kinderen en leerkrachten de mogelijkheid geven hun talenten en competenties zo optimaal mogelijk in te zetten, waardoor hun horizon verbreed wordt.

De Bogaard, ieder kind de moeite waard.

 

 

NIEUWS

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"