Missie

Missie van de school

Wat willen wij?

 • Een school zijn waar ieder kind de moeite waard is.
 • Een school zijn die het kind begeleidt in het ontwikkelen van vaardigheden zoals: plannen, analyseren, reflecteren en samenwerken.
 • Een school zijn waar een kleurrijk geheel van kinderen, leerkrachten en ouders samenkomen en die daarbij van en met elkaar leren.
 • Een school zijn die uitgaat van het jaarklassen met veel aandacht voor het individuele kind en het concept adaptief onderwijs.
 • Een school zijn, waar kinderen de kans krijgen hun eigen talent/specifieke vaardigheid te ontdekken.

Voor wie willen we dat zijn?

 • Voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen.

Waarom willen we dat?

 • We willen kinderen in staat stellen zo veel mogelijk kennis en ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
 • We willen zorgen dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.
 • We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die zich bewust zijn van hun sociale omgeving en daar op een zorgvuldige wijze mee leren omgaan.
 • We willen kinderen en leerkrachten de mogelijkheid geven hun talenten en competenties zo optimaal mogelijk in te zetten, waardoor hun horizon verbreed wordt.

De Bogaard, ieder kind de moeite waard.

 

Schoolplan 2011-2015

De indeling van het schoolplan 2011-2015 is afgestemd op beleidsterreinen die relevant zijn voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7).

Dit betekent dat wij deze beleidsterreinen:

 1. Beschrijven: wat beloven we? (zie schoolplan)
 2. Periodiek (laten) beoordelen: doen wij wat we beloven? (beoordeling door team, ouders, leerlingen, Inspectie).
 3. Borgen of verbeteren: wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? (zie plan van aanpak 2011- 2015).

De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.

Als systeem waarmee kwaliteitszorg een onderdeel wordt van de dagelijkse schoolpraktijk is gekozen voor WMK-PO (Werken Met Kwaliteitskaarten-Primair Onderwijs) van Cees Bos omdat:

 • het systeem voldoet aan de meest recente eisen die de overheid stelt;
 • het systeem vrij gemakkelijk is aan te passen naar de eigen wensen;
 • het systeem het integraal personeelsbeleid koppelt met de Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP);
 • het systeem de beschikking heeft over online in te vullen vragenlijsten voor personeel, leerlingen en ouders;
 • het systeem het mogelijk maakt nieuwe vragenlijsten eenvoudig toe te voegen.

Voor het downloaden van het gehele schoolplan, klik hier.http://bsdebogaard.nl/../uploads/2017/03/SCHOOLPLAN-2015-2019-definitief.pdf

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 27 JUNIVakantierooster 2019-2020

  Hieronder vindt u het vastgestelde vakantierooster voor het komende schooljaar: Herfstvakantie:          […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 NOVEMBERDe ontmoeting

  Leerlingen van groep 8 hebben op 16 en 17 november 2018 meegeholpen aan een diner […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 NOVEMBERInterview met de directeur door onze leerlingen.

  Tijdens de talentenmiddag van 31 oktober is onze directeur Marijke tijdens een workshop bij Omroep […]

  Lees meer...

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"