Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt regelmatig bijeen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken). U bent natuurlijk van harte welkom!

Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de overkoepelende belangen van alle scholen vallend onder het bestuur van Optimus.
Samenstelling MR “de Bogaard” schooljaar 2019-2020:

Namens de ouders:

 1. John Loeffen (voorzitter)
 2. Nanda Mols
 3. Marion Derks

Namens de leerkrachten:

 1. Antoinette Vissers
 2. Leonie van der Meulen
 3. Vacature

De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de medezeggenschapsraad.

In het activiteitenplan  leest u de onderwerpen waarover de MR zich dit schooljaar buigt. Activiteitenplan 2019-2020

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:

Dinsdag 27 augustus 2019

Dinsdag 1 oktober 2019

Dinsdag 19 november 2019

Dinsdag 12 januari 2020

Dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 16 juni 2020

Notulen van de vergaderingen schooljaar 2019-2020:

Notulen MR 1 oktober 2019

Notulen MR 27 augustus 2019

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 27 AUGUSTUSHet schooljaar 2020-2021 is begonnen!

  Maandag 24 augustus jl. zijn alle kinderen weer gestart bij ons op school. Alle leerkrachten […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 10 FEBRUARICoachhond Duc

  Op school kunnen we gebruikmaken van de hulp van Duc en zijn baasje Claudy Verhees […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 FEBRUARIJuffrouw Anneke

  Donderdag 30 januari jl. is onze oud-collega Anneke Nieuwenhuis-Kokke overleden. Anneke is in maart 2018 […]

  Lees meer...

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"