Ouderraad

Binnen elke groep heeft een ouder de taak als klassenouder op zich genomen om een vast aanspreekpunt te zijn voor ouders en leerkracht(en). Het gaat hier om praktische zaken zoals het regelen van vervoer en ouderhulp bij uitstapjes en andere activiteiten (sinterklaas, kerst, carnaval, Koningsspelen en schoolreis). De ouderraad int ook de schoolbijdrage voor uw kind(eren).

Verder fungeert de ouderraad als klankbord tussen de leerkracht(en) en ouders van de groep (voor praktische zaken). Voor vragen, ideeën of suggesties kunt u bij uw klassenouder terecht.

De klassenouders vormen samen met een teamlid van school, penningmeester en voorzitter een team; de ouderraad.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2021-2022
Voorzitter: Susan van Lieshout
Penningmeester: Ilse van Summeren

Klassenouders:

Groep 1-2: Susan Voet en Susan van Lieshout
Groep 3:  Ilze van der Hoek
Groep 4:  Nelleke van Els
Groep 5: Wendy van Uden
Groep 6:  Marion Derks en Mieke van Veghel
Groep 7:  Janneke Kerkhof
Groep 8:  Hester van Winsen

Voor telefoonnummers: zie leerlingenlijst.

De notulen van de OR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de Ouderraad.

NIEUWS

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"