Iedereen is welkom

Wij zijn een inclusieve school.

Ontwikkeling

Elk kind kan zich bij ons ontwikkelen en zijn talenten ontdekken.

Kansen

Door goed onderwijs in een veilige omgeving creëren wij kansen voor al onze kinderen.

Geborgenheid

Bij ons op school voelt elk kind zich veilig en geborgen.

Welkom bij De Bogaard

Kleurrijk en kansrijk

Op De Bogaard is elk kind de moeite waard. In de klas, bij de leerkracht en op school voel je je veilig en geborgen. Zo begint het grote avontuur van ontdekken en ontwikkelen. En ja, rekenen en taal horen daar ook bij. Net zoals muziek en bewegen. Of plannen, reflecteren en: samenwerken. Want je leert samen en je groeit samen. Op school leef je eigenlijk samen. Met zoveel mogelijk plezier.

Tegelijk zijn we allemaal anders. Gelukkig maar. Samen vormen we een kleurrijke club. Net als in de volwassen wereld. We proberen het zelfs nog wat beter te doen. Wij koesteren de verschillen. Conflicten zijn van alle tijden. De kunst is om ze respectvol op te lossen. Je leert dus niet alleen van de leerkracht maar ook met elkaar - en vooral ván elkaar. Als je je bewust bent van je sociale omgeving en (steeds beter) weet hoe je daar zorgvuldig mee omgaat, dan is dat een grote kwaliteit. Zo word je zelfstandig en dwing je als het ware je kansen in het leven af. Je groeit tot een heuse wereldburger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn keuzes. Daar gaat het om.

Een fraai doel, toch? Kom je ook?

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl