Verkeer

Werkgroep verkeer basisschool “de Bogaard”

Sinds oktober 2008 heeft onze school het Brabants VerkeersveiligheidsLabel mogen ontvangen, afgekort BVL.  Hiermee wil onze school aangeven dat ze het verkeersonderwijs erg belangrijk vindt. Om het BVL te mogen behouden dient er een goed educatief verkeers- en activiteitenprogramma te zijn voor elke groep van elk schooljaar. De activiteiten van de werkgroep verkeer worden voor elk jaar in de schooljaarplanning opgenomen, zover het op dat moment bekend is. Dit betekent dat de leerkrachten en u als ouders weten wanneer er in de groep van uw kind een verkeersactiviteit gaat plaatsvinden. Omdat de werkgroep verkeer samenwerkt met de werkgroep verkeer van obs ’t Ravelijn,  is er in de planning een verdeling gemaakt welke school verantwoordelijk is voor het “draaien” van een activiteit. Dit betekent dat zij de uitvoering van de activiteit coördineren. De leerkrachten kunnen zo ook zien wie zij kunnen aanspreken om één en ander af te stemmen.

In de nieuwsbrief van school (“Moet Je Weten”) worden er aankondigingen gedaan van de activiteiten en/of verslagen na een activiteit. Ook worden er geregeld onderwerpen in vermeld zoals verkeersperikelen rondom de school, richtlijnen voor het vervoeren van kinderen met excursies of andere actuele verkeerszaken.

Bij diverse verkeersactiviteiten krijgen we als school ook vaak ondersteuning vanuit VVN-Maasland,  politie, Veilig Verkeer Nederland en vele andere  organisaties. Soms zoekt de werkgroep per activiteit enthousiaste ouders die daarbij willen helpen om de activiteiten met succes te kunnen laten verlopen. Dit zal kenbaar gemaakt worden via een oproep in de nieuwsbrief en/of per email via de klassenouder/leerkracht.

Vanwege verkeersveiligheid van onze kinderen en parkeeroverlast bij de buurtbewoners, willen wij u dan ook verzoeken als u binnen de kern van Ravenstein woont, om zoveel mogelijk met uw kinderen naar school te lopen of te fietsen. Als dit niet mogelijk is en u de kinderen toch met de  auto brengt, om gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de omgeving van de school zoals ’t Kempke, om geen overlast te bezorgen bij de buurtbewoners.

Rijdt u langs de school, houdt u dan aan de snelheid: 30 km/u is echt hard genoeg.Denk aan de veiligheid van onze kinderen!!

 

Afspraken m.b.t. het vervoer van kinderen tijdens een excursie

De volgende regels zijn opgesteld door de Rijksoverheid en zijn leidend voor de school:

 • Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd en passend kinderstoeltje/zittingverhoger zitten met de autogordel om. Dit moet zowel voorin als achterin de auto. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om. Zij mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.
 • Er mogen niet meer kinderen worden vervoerd dan het aantal zitplekken in de auto, zowel voorin als achterin.
 • Ieder moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen in één autogordel mag niet.
 • U mag geen gordelverlenger gebruiken bij een autokinderzitje, omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan. Is de gordel te kort? Dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten monteren.
 • Iedere ouder dient te beschikken over een inzittende verzekering voor zijn/haar auto waarin de kinderen vervoerd worden.
 • Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder.

Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:

 • Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden.
 • Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand (max. 50 km) vervoerd worden, dus geen vakantiereis.
 • Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of kinderopvang is niet incidenteel.
 • De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder die vervoert, de school kan hierin niet verantwoordelijk worden gesteld.

AirbagKinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten.

Bron: Rijksoverheid & ANWB