Ouderraad

Binnen elke groep heeft een ouder de taak als klassenouder op zich genomen om een vast aanspreekpunt te zijn voor ouders en leerkracht(en). Het gaat hier om praktische zaken zoals het regelen van vervoer en ouderhulp bij uitstapjes en andere activiteiten (sinterklaas, kerst, carnaval, Koningsspelen en schoolreis). De ouderraad int ook de schoolbijdrage voor uw kind(eren).

Verder fungeert de ouderraad als klankbord tussen de leerkracht(en) en ouders van de groep (voor praktische zaken). Voor vragen, ideeën of suggesties kunt u bij uw klassenouder terecht.

De klassenouders vormen samen met een teamlid van school, penningmeester en voorzitter een team; de ouderraad.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2023-2024

Voorzitter: Susan van Lieshout

Penningmeester: Ilse van Summeren

Klassenouders van de groepen

Groep 1-2A: Susan Voet

Groep 1-2B: Lianne van Wanrooij

Groep 3-4: Rachelle Sersansie

Groep 4-5: Ilze van den Hoek

Groep 6: Nelleke van Els

Groep 7:  Wendy van Uden

Groep 8:  Mieke van Veghel/Marion Derks

De notulen van de OR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de ouderraad. In ons nieuwsblad Moet Je Weten kunnen ouders de verslagen van de ouderraad lezen.