Ouders

Praten met leerkrachten
Mocht u als ouder graag eens over uw kind willen praten, dan zijn de leerkrachten graag bereid naar u te luisteren en u zo mogelijk te adviseren. Maakt u wel even een afspraak voor zo’n gesprek! Omdat de leerkrachten samen met u werken aan de opvoeding en begeleiding van uw kind, zullen zij zonodig ook graag met vragen of informatie m.b.t. uw kind naar u toe komen. Heeft u een probleem met één van de leerkrachten, loopt u daar dan niet mee rond, maar ga naar de betreffende leerkracht toe. Ook kunt u contact opnemen met de directie. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen veel problemen worden voorkomen.

Kijken in de klas
Wanneer u het leuk vindt even de klas van uw kind binnen te lopen, dan bent u uiteraard van harte welkom. Wel hebben de leerkrachten voorkeur t.a.v. het tijdstip: niet vóór schooltijd, maar erna.

Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is niet meer weg te denken op onze school. Ouders zijn actief betrokken bij diverse activiteiten in de verschillende groepen. Daarnaast zijn ouders behulpzaam bij o.a. de projectweek, de sport-/speldag, de sinterklaasviering en bij bepaalde uitstapjes. Alle ouderactiviteiten geschieden onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Door het invullen van de ouderparticipatielijsten kunt u aangeven of en hoe u ons behulpzaam wilt zijn.

Prikborden/informatie
Veel informatie hangt op de prikborden in de halletjes tussen de lokalen, dan wel op ramen. Het is zinvol dat u er regelmatig op kijkt. Ook kunt u de verslagen van MR en OR inzien op de website.
Wilt u de leerkrachten helpen door direct te reageren op schriftelijke berichten die uw kinderen meekrijgen?

Moet je weten
Eens in de 14 dagen (op dinsdag) verschijnt het nieuwsblad van de school: “Moet je Weten” op de website. U leest hierin over alle belangrijke (en minder belangrijke) gebeurtenissen op school, nieuws van MR en OR enz.

NIEUWS

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein

T: 0486-412236
E: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

Basisschool "de Bogaard"

Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
BEL Basisschool "de Bogaard" MAIL Basisschool "de Bogaard"