Samen opleiden

Wij zijn en opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.

Wat betekent dit voor jullie, studenten? Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, én collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Al onze 31 scholen zijn prima stageplekken, waarvan 11 er opleidingsscholen zijn. Behalve door een mentor word je op een opleidingsschool begeleid door één van onze vier schoolopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst”.

Op “de Bogaard” bieden wij studenten een veilige stageplek. Een plek waar je kunt het leraarschap kunt oefenen, fouten mag maken en ruimte krijgt om jouw eigen ideeën te delen. Al onze mentoren hebben een ruime ervaring voor de klas én in het begeleiden van studenten.

Naast de mentor/leerkracht van de groep, word je ook begeleid door Elske Linders. Zij is onze schoolopleider. Haar mail adres is: e.linders@optimusonderwijs.nl

Heb je vragen over onze school? Mail of bel met onze directeur Marijke Devillers.