Missie

Wat willen wij?

  • Een school zijn waar ieder kind de moeite waard is.
  • Een school zijn die het kind begeleidt in het ontwikkelen van vaardigheden zoals: plannen, analyseren, reflecteren en samenwerken.
  • Een school zijn waar een kleurrijk geheel van kinderen, leerkrachten en ouders samenkomen en die daarbij van en met elkaar leren.
  • Een school zijn die uitgaat van het jaarklassen met veel aandacht voor het individuele kind en het concept adaptief onderwijs.
  • Een school zijn, waar kinderen de kans krijgen hun eigen talent/specifieke vaardigheid te ontdekken.

Voor wie willen we dat zijn?

  • Voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen.

Waarom willen we dat?

  • We willen kinderen in staat stellen zo veel mogelijk kennis en ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
  • We willen zorgen dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.
  • We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die zich bewust zijn van hun sociale omgeving en daar op een zorgvuldige wijze mee leren omgaan.
  • We willen kinderen en leerkrachten de mogelijkheid geven hun talenten en competenties zo optimaal mogelijk in te zetten, waardoor hun horizon verbreed wordt.

De Bogaard, ieder kind de moeite waard.